Lesprogramma Vervolgcursus 2.0
 

Onderwerp

 

 

Les 1

In deze les bepalen we de individuele thema's en het gezamenlijk thema. Ook werken we met een doorgeeffoto. Zie onder het schema de uitleg.

Les 2

Op pad. Deze les vindt plaats in de natuur of stad.

Les 3

Bespreken eerste concepten serie's. Er wordt ingegaan op onderdelen die verbetering behoeven. Techniek, compositie en inhoud zijn de bespreekpunten. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij de goede punten in de foto's.
Bespreken van foto's is leerzaam en helpt je weer verder om de kwaliteit (zowel techniek als inhoud) te verbeteren .

Les 4

Op pad. Deze les vindt plaats in de natuur of stad.

Les 5

Bespreken definitieve serie's. Ook de doorgeeffoto wordt op tafel gelegd.

       

Individueel thema
Iedere cursist maakt een serie over het thema/onderwerp waar zijn/haar grootste interesse ligt. Dit kan zijn portretten, landschap, journalistiek, reisfotografie etc. De bedoeling is dat iedereen aan het eind van de cursus een serie van 3 - 5 foto's heeft.

Gezamenlijk thema
We maken een gezamenlijk serie. In overleg wordt het onderwerp bepaald. Iedereen levert uiteindelijk één foto voor deze serie.

Doorgeeffoto
De doorgeeffoto is bedoeld om aan de hand van gevoel/beeld/associatie die deze foto oproept zelf een foto te maken. De werking is als volgt: je ontvangt een foto en maakt zelf een nieuwe foto. Deze foto geef je door aan de volgende, de door jou ontvangen foto mag niet doorgegeven worden. Aan het eind ligt er een serie van 4 - 6 foto's (afhankelijk van het aantal cursisten) op tafel. Interessant is dan om te zien hoe de foto's zijn 'vertaald' in een nieuw beeld. Is wat jij met jouw foto hebt beoogt ook overgekomen bij de volgende maker en wat heeft hij/zij ermee gedaan? Zo zijn er nog tal van vragen die je kunt stellen en die het leuk maken om deze bijzondere serie te bespreken/ontleden.

Op pad
Tijdens deze lessen gaan we o.a. dieper in op het werken met filters en we maken een custom witbalans. Verder letten we op een mooie en sterke compositie en proberen we meer standpunten uit.

 

Nog wat tips om te gebruiken bij het maken van een serie: gebruik hetzelfde diafragma, kijk of het de serie versterkt als de 'horizon' (als je die hebt) in alle foto's op dezelfde hoogte zit, let op het standpunt dat je inneemt.

In plaats van een serie met een duidelijke samenhang, kun je ook een serie maken die een sequentie bevat. Bij een sequentie is de volgorde van de foto’s uiterst belangrijk, omdat het gaat om een tijdslijn. Een voorbeeld: je begint met een bloem in de knop en fotografeert in 5 beelden het groeien en sterven van deze bloem. Of een boom in het zand bij zonlicht. Je ziet dan de schaduw verschuiven van links naar rechts.

 
TERUG NAAR WORKSHOPS