HOME.. I ..CONTACT.. I... FOTOGRAFIE.. I.. FOTOVAKPRINT..I.. CURSUS/WORKSHOP ..I ..PORTFOLIO VRIJ WERK
  Ga op de foto staan, klik en vervolg de fotoreis naar Doel
< >
 

DOELLOOS TEN ONDER

Doel, dorp in de Belgische provicie Oost-Vlaanderen, gelegen op de linkeroever van de Schelde.

Sinds de jaren zestig staat Doel op de nominatie om te verdwijnen voor havendokken en industrieterreinen. Na de economische recessie werden deze plannen teruggedraaid. In 1978 kwam de zogenoemde De Bondtlijn tot stand, net ten zuiden van Doel die de uitbreidingszone beperkte tot het zuidelijke deel van de Scheldepolders. Het bouwverbod werd in dat jaar opgeheven. In de eerste helft van de jaren tachtig kwam ten zuiden van Doel het nooit gebruikte Doeldok tot stand.

In 1995 werden de plannen bekend om een nieuw containerdok (Deurganckdok) net ten zuiden van Doel aan te leggen. De uitvoering van dit plan deed vragen rijzen over de leefbaarheid in het dorp en sindsdien wordt er een bittere strijd gevoerd om het voortbestaan van het dorp. In 1997 werd het actiecomité Doel 2020 opgericht. Onduidelijke politieke beslissingen en juridische blunders leidden tot grote vertragingen bij de bouw van het Deurganckdok en jarenlange onzekerheid over de toekomst van het dorp. De inwoners raakten verdeeld. Een deel wenste te blijven, een ander deel wilde dat er een onteigeningsregeling zou komen. Op 1 juni 1999 besliste de Vlaamse regering na een eerdere voorlopige gewestplanwijziging uit 1998 dat Doel als woongebied moest verdwijnen.

Op 30 juli 2002 heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging van het gewestplan geschorst. Daardoor geldt het gewestplan van 1978 waarin Doel als woonzone wordt aangemerkt. Echter door een zogenoemd Nooddecreet hoeft de Vlaamse regering geen rekening te houden met dit gewestplan. In oktober 1999 werd gestart met de bouw van het Deurganckdok dat in juli 2005 in gebruik werd genomen.

In het voorjaar van 1999 zijn plannen bekend gemaakt voor een tweede containerdok (Saeftinghedok) dat dwars over Doel zou komen. De uitvoering daarvan is echter nog onzeker.

Bewoners konden zich sinds 1999 laten onteigenen met een bewoningsrecht dat aanvankelijk gegarandeerd werd tot 1 januari 2007. Eind 2006 hebben de inwoners van de overheid te horen gekregen dat het bewoningsrecht voorlopig wordt verlengd. Desolaat wacht het op wat de toekomst gaat brengen.

Bron: Wikipedia en een inwoner van Doel

De sfeer die ik aantrof is moeilijk te omschrijven. Net zo goed als dat het moeilijk is te begrijpen dat dit alles misschien wel voor niets is geweest. En wat gebeurt er met de monumenten in Doel? De kerk en de begraafplaats? En als de nog aanwezige bewoners mogen blijven, hoe verhouden zij zich dan tot elkaar? Eén van de wrangste verhalen die ik heb gehoord: een vrouw uit een ander dorp was naar Doel was verhuisd omdat haar dorp moest wijken voor de havenuitbreiding. Nu overkomt haar weer hetzelfde.

Wat de toekomst ook zal brengen, Doel wordt nooit meer hetzelfde.